Kinderen met diabetes type 1, hun ouders en soms zelfs hun behandelaars hebben grote moeite met het vinden van hun weg in de zeer versnipperde online diabetesinformatiewereld. Zij hebben behoefte aan een website die goede en betrouwbare informatie over diabetes type 1 bij kinderen overzichtelijk aanbiedt. De website www.mijnkindheeftdiabetes.com voorziet in deze behoefte. Ook is er informatie te vinden over psychosociale problemen bij kinderen met diabetes. Let op: bespreek je eigen, specifieke situatie altijd met je zorgverlener(s), zij kennen je het best!

De website is gericht op informatievoorziening en dient tevens als naslagwerk voor ouders en iedereen die op een of andere manier een kind met diabetes in zijn of haar omgeving heeft. Een multidisciplinaire werkgroep heeft- gecoördineerd door de Nederlandse Diabetes Federatie - bestaande informatie geïnventariseerd en gezamenlijk bepaald welke delen zijn geplaatst op de website. Daar waar nodig, werd nieuwe informatie ontwikkeld. In de werkgroep zijn de NDF-lidorganisaties de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), de EADV (dé beroepsorganisatie voor diabeteszorgverleners), de Diabetesvereniging Nederland (de grootse patiëntenvereniging van Nederland) en de Stichting Diabetes and Nutrition (DNO) vertegenwoordigd. Mediq is maatschappelijk partner van het project. Als betrouwbare partner in de zorg is het de missie van Mediq om mensen in staat te stellen het maximale uit hun leven te halen.

De website is gelanceerd op 18 maart 2016 tijdens Nationale Diabetes Dag.


Over de Nederlandse Diabetes Federatie
De Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) is de koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt. De federatie telt tien lidorganisaties en zet zich in voor een betere kwaliteit van zorg en leven voor mensen met (pre-)diabetes. Daarnaast treedt de koepel op als vertegenwoordiger en woordvoerder van het diabetesveld tegenover de overheid, de media en tal van partijen in de zorgsector en daarbuiten.

De NDF heeft, samen met haar leden en (bedrijfs)partners, hoge ambities om de diabeteszorg en -preventie toekomstbestendig te maken en kwalitatief verder te ontwikkelen. Goede, integrale zorg en voorlichting - dichtbij huis & op maat - voor mensen met diabetes staan hierbij centraal. 

Vanuit haar ambitie om de best mogelijke kwaliteit van zorg en leven voor mensen met (pre-)diabetes te realiseren, heeft de NDF het thema ‘Jong en Diabetes’ benoemd als een van de drie programmalijnen in haar meerjarenbeleidsplan. Dit betekent dat de NDF samen met haar leden en (inhoudelijke) samenwerkingspartners over een langere periode structureel aandacht aan dit thema besteedt omdat het onderwerpen en doelgroepen betreft die specifieke aandacht nodig hebben. Vanuit het veld is daarnaast veelvuldig aangegeven dat er behoefte is aan een breder, op maat, ondersteuningsaanbod op deze thema’s.

Meer informatie is te vinden op www.diabetesfederatie.nl